کتاب اتسیو جابز

موجود نیست
وزن: 23 گرم

ابن کتاب در باره ی زندگی نامه استوجابز است که با ترجمه عالی نوشته شده استنویسنده: والتر ایسا کسون و مترجم  آن : پرناز صدیق راد نوبت چاپ: دوم-1392


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!